ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คนเก่ง Cadet Prachin


โฉมหน้าคนเก่งประจำปี 2553 article

นาย ณภัทร   ตรีรัตนนุกูล   สอบติด  ทบ. , ทร. , ตร.

  " ในปีที่แล้วผมไปเรียนกวดวิชาที่ กทม. ที่นั่นไม่เข้มงวดเรื่องวินัยเท่าไหร่จึงทำให้ผมสอบไม่ติด  พออยู่ ม. 4 ก็ไปถามเพื่อนว่าไปเรียนพิเศษที่ CADET ไหนดี  เพื่อนได้แนะนำมาที่ CADET  PRACHIN  ซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านผม  ผมจึงตัดสินใจมาเรียนที่นี้ในคอร์สมีนา 53 ซึ่งเป็นคอร์สแรกที่มาเรียนที่นี่   สำหรับที่นี่จะเข้มงวดเรื่องวินัยมาก  การเรียนก็เรียนหนัก  ซึ่งทำให้ผมสอบติดถึง 3 เหล่า คือ  ทบ. , ทร. , ตร. เป็นที่ภาคภูมิใจกับผมและครอบครัวมาก   ผมต้องขอขอบคุณ อาจารย์วันชัยและอาจารย์ทุกท่าน  พี่เลี้ยงฝ่ายปกครองทุกท่านและพี่ๆ นตท. ที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้  ขอขอบคุณครับ "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย พนมกร   ล้วนศรี     สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

       " ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนถึงชั้น ม. 4 และตอนนี้ผมไล่ตามฝันของผมสำเร็จ   ที่ผมวันนี้ได้ก็เพราะ  CADET   PRACHIN  ที่ได้ช่วยเหลือผมผมมาตลอด  คอยให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ  ให้กับผม      ผมจึงขอขอบคุณ   อ.วันชัย  , อาจารย์ทุกท่าน  ,พี่เป้และพี่เลี้ยงทุกคน , พี่ นตท.และลุงหรั่ง ที่ช่วยกันดูแลผมมาตลอดจนมีวันนี้     ผมคงไม่มีอะไรนอกจากอยากบอกว่า  " ขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลผม " "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย วีระวัฒน์    เกษรจันทร์  สอบติด 4 เหล่า  ทบ. , ทร. , ทอ.  และ ตร.

      " ผมต้องขอขอบคุณ  CADET PRACHIN  ที่ช่วยทำให้ผมประสบผลสำเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์วันชัย ที่ช่วยสั่งสอนให้มีความรู้ และอาจารย์ทุกท่านที่แนะแนววิธีในการทำข้อสอบ  พี่เป้ และพี่ๆนายสิบที่คอยกวดขันให้ผมมีวินัย  ที่ผมประสบผลสำเร็จในวันนี้ได้ก็เพราะ CADET  PRACHIN "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายพิเศษ  สาวงาม   สอบติด ทบ. 

   " ผมรู้สึกดีใจมากและภูมิใจที่ได้มากวดวิชาที่สถาบัน CADET  PRACHIN แห่งนี้  ที่มีอาจารย์สอนเข้าใจง่าย  มีวิธีในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆให้รวดเร็ว  มีระบบในการปกครองนักเรียนที่มาเรียนเหมือนกับในโรงเรียนเตรียมทหาร  ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี    ผมขอขอบคุณCADET  PRACHIN  ที่ทำให้ผมมีความรู้และสามารถสอบติดในวันนี้ได้    ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆทุกคนครับ"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายพฤฒิชัย    โสภี   สอบติด  ทบ. และ ทอ.

     " ผมต้องขอขอบคุณ CADET PRACHIN เป็นอย่างมาก  ที่ช่วยสอนผมทั้งภาควิชาการและพลศึกษาอีกทั้งยังช่วยอบรมสั่งสอนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นระบบ   ที่นี่มีคุณครูที่ใจดี มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดี  สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ CADET PRACHIN ที่ได้ให้สิ่งต่างๆมากมายกับผม  โดยเฉพาะอาจารย์วันชัย และพี่ ๆ ฝ่ายปกครองทุกคน "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายกฤตกร   หิรัญรัตน์  สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

      " ผมรู้สึกดีใจมากที่สอบติด เตรียมทหารและที่ผมสอบติดได้ก็เพราะว่า  ผมมาเรียนกวดวิชาที่สถาบัน CADET  PRACHIN  ซึ่งที่นี่มีอาจารย์หลายท่านที่สอนให้ผมเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ อาจารย์เก็งข้อสอบตรงมากและถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี  ทำให้สามารถทำข้อสอบได้ดี  อีกทั้งยังสอนให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง  พวกพี่ๆฝ่ายปกครองและพี่เลี้ยงใจดีมากคุมน้องๆด้วยการปกครองแบบ โรงเรียนเตรียมทหารและบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้กับน้องๆได้นำไปใช้  สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ CADET  PRACHIN ที่ทำให้ผมได้รับสิ่งดี และช่วยทำให้ฝันของผมเป็นจริง "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย เกียรติศักดิ์  เช่าวนพาณิช   สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

   " ผมดีใจมากที่สอบติด  ต้องขอขอบคุณ CADET  PRACHIN และอาจารย์วันชัยที่ทำให้ผมมีวันนี้  ขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่ไดถ่ายทอดเนื้อหาจนทำให้ผมสอบได้ในครั้งนี้  และพี่ๆทุกคนที่คอยกระตุ้นผม "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

นาย ฮาซัน   คงชุ่ม   สอบติด 3 เหล่า  ทบ., ทอ. , และ ตร.

    " ผมสอบติดตอน ม.4  ซึ่งผมประสบความสำเร็จได้เพราะ CADET   PRACHIN ที่มีทั้งคณะอาจารย์ที่คอยให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่ มีพี่ชายที่คอยเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยและคอยกระตุ้นให้ผมไม่ท้อถอยคอยช่วยเหลือให้ผมมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น  ซึ่งบางครั้งดูเหมือนพี่จะคอยแกล้งสั่งลงโทษผม  แต่วันนี้ผมเข้าใจพี่แล้วที่พี่คอยแกล้งก็เพราะความหวังดีอยากให้น้องๆสอบผ่าน  ผมขอขอบคุณ  อาจารย์วันชัย , ลุงหรั่ง,คณะอาจารย์ทุกท่าน,พี่ฝ่ายปกครองทุกคน  ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จและทำให้ฝันของผมเป็นจริง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คนเก่ง Cadetprachin รุ่น 12 article

รายชื่อนักเรียนนักเรียนของ CADETPRACHIN  ทีเข้าเป้น นตท 53

    ทบ.

1. สุรนาท    กลสรร

2. วันจักร    พิมพ์แพง

3. นรเศรษฐ์   ภูมิเรศสุนทร

4. พชร     อังเกิดโชค

5. จักรกฤษ์    ช่วงเปีย

6. มฑเมพ      ชิ้ยถาวร

7. สรณัฐ    พุทธสอน

8. พีรวิชญ์   คงเพชรศักด์

  ทอ.

1. สราวุฒิ     ดีงาม

 ตร.

1. ปรีชา  เข๊มศิริ

2. ณัฐพล   รักอาชีพ

3. นภชลัน   เกิดเอี่ยม

4.นราธิป     นะยะเนตร

5. ศัลวิทย์   วรรณประเวศน์ 

Cadet Prachin รุ่น 10 article

 1. นตท.  ศุภรักษ์      โพธิ์ศรี           เหล่า    ตำรวจ

2.  นตท.  ถิรพัทธิ์      ปาวรีย์           เหล่า    ทหารบก

3.  นตท.  จิรวัฒน์      นำพา            เหล่า    ตำรวจ

4.  นตท.  กรวิชญ์       อารมณ์สุข    เหล่า    ทหารบก

5.  นตท.  นฤเบศว์      กันทะรส       เหล่า     ทหารบก

6.  นตท.  พงษ์พณิช    ผากา           เหล่า     ทหารบก

7.  นตท.  อธิวัฒน์      ยั่งยืน            เหล่า     ทหรบก

8.  นตท.  อภิชัย        กันนุลา           เหล่า     ทหารบก

9.  นตท.  พิทยา       ทองปิ่น          เหล่า      ทหารบก

10.  นตท.  วัชโรตม์      พันโยธา      เหล่า      ทหารบก

11.   นตท.   พิริยะ       รุ่งเรือง        เหล่า      ทหารอากาศ

12.   นตท.  นำพล       ดำสกุล         เหล่า       ตำรวจ

13.  นตท.   ปฐมพงษ์     นพเกตุ     เหล่า        ทหารบก

14.  นตท.   สุวรรณศักดิ์     อินทรบุตร    เหล่า      ทหารอากาศ

Cadet Prachin รุ่น 1 article

นตท.กิตติภูมิ สุริโยดร (ทบ.)

นตท.เกียรติศักดิ์ เคนกิจ (ทบ.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

รร. ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท.ชวัลทัต สะอาด (ตร.)
นตท.ปรัชญา เที่ยงตรง (ตร.)
รร.กันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
รร.ราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ

นตท. ภาณุมาศ คล้ายมี (ตร.)

รร. ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

Cadet Prachin รุ่น 2 article

 

 

 

นตท.จาตุรงค์ กิจดี (ทบ.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท.ทวีวัฒน์ ดารา (ทบ.)

รร. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นตท.ปองพล วิจิตรกาญน์ (ทบ.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

นตท.วันชนะ ชาวประทุม (ทบ.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท. ศุภกร ภู่จันทร์ (ทบ.)

รร. สรรพวิทยาคม จ.ตาก

นตท.กรกช สีหะ (ทร.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

นตท.นันทวัฒน์ ดีอ่วม (ทอ.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท.กัมปนาท ท้ายวัด (ตร.)

รร.ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

นตท.จักรกริสน์ เอี่ยมสิทธิ์ (ตร.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

นตท.ปกรณ์ บุบผาคร (ตร.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท.สุขสันต์ เกตุศรี (ตร.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นตท.อติชาต ปิสาวงษ์ (ตร.)

รร.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.