ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คอร์ที่เปิดสอนใน CADETPRACHINนักเรียนนายร้อยคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดarticle

 

    คอร์สเทอม 2/ 60  

             เป็นการเรียนเสาร์ - อาทิตย์ โดยสอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.6  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ  และนำไปใช้ในโรงเรียน เน้นแนวข้อสอบเข้าเตรียมทหาร

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.60 - 11 ก.พ.61

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  4  พ.ย.60  เวลา 09.00 - 12.00  น. เพื่อทำการสอบ

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        10,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     ม.4   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 61

                     ม.5 - ม.6   จำนวน 1  ห้อง  40 คน  เพื่อเตรียมความรู้ล่วงหน้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 62

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 22 ต.ค.60 ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

                      มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.7 ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

    การทดสอบก่อนเข้าเรียน  : วันรายงานตัวจะทำการสอบวัดผลนักเรียน 

                                        : ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบเข้าเป็น นตท.  เรียนฟรี

                                        : ผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับ 2 และ อันดับ 3 และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบเข้าเป็น นตท. ลดค่าเรียน 50 %

                                        : สำหรับน้องที่คะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทางโรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียน

                                          แต่ถ่้าผลการเรียนไม่ดีขึ้น จะไม่รับในคอร์สต่อๆไป 

-------------------------------------------------------------------------- 

 คอร์สมีนา 61  

             เป็นการเรียนประเภทเข้าค่าย  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด   ติวเข้มเพื่อสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 24  ก.พ.61 - 11  มี.ค.61

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  24 ก.พ.61

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        15,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     ม.4   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 61

                     ม.5 - ม.6   จำนวน 1  ห้อง  40 คน  เพื่อเตรียมความรู้ล่วงหน้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 62

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.7 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 14  ม.ค.61  ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

   การทดสอบก่อนเข้าเรียน :  สอบได้คะแนนสูงสุด และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบเข้าเป็น นตท. เรียนพรี   

                                         :  สอบได้คะแนนลำดับ 2 และ 3 และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบเข้าเป็น นตท.  ลด 50 %   

                                         : มีเกรดเฉลี่ย 3.7 ขึ้นไป และ สอบได้คะแนนลำดับ 2 และ 3  ลด 50 %

---------------------------------------------------------------------

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.