ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คอร์ที่เปิดสอนใน CADETPRACHINนักเรียนนายร้อยคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดarticle

 คอร์ส  เทอม 1/60

        เป็นการเรียนวันเสาร์ -วันอาทิตย์  สอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.6  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ,โรงเรียนนายร้อยตำรจ   และนำไปใช้ที่โรงเรียน 

เรียน        ตั้งแต่วันที่ 27  พ.ค.60  -  10  ก.ย.60     

รายงานตัว       วันเสาร์ที่  27  พ.ค.60  เวลา 0900 - 12.000 น.       

วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา) ,ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย  และสังคมศึกษา 

ค่าเรียน      10,000  บาท   

จำนวนที่รับ    ม.1  จำนวน 1 ห้อง  30 คน   เน้นวิชาสำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และการนำไปใช้ในโรงเรียน 

                    ม. 2 จำนวน 1 ห้อง 30 คน  เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และการนำไปใช้ในโรงเรียน 

                    ม.3   จำนวน  1 ห้อง 40 คน  เพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม ,มหิดลวิทยานุสรณ์  ,ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

                    ม.4  จำนวน 1  ห้อง 40 คน สอนความรู้ในระดับ ม.4 เทอม 2 เพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ปี 61 

                    ม.5 - ม.6  จำนวน 1 ห้อง  40 คน   เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ  ปี 62 

ค่าจอง           3,000 บาท  

คุณสมบัติ      ต้องมีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

พิเศษ            จองภายใน 20 พ.ค.60  รับส่วนลด 1,000 บาท  

--------------------------------------------------------------------------------------------

    คอร์สตุลา 60  

             เป็นการเรียนประเภทเข้าค่าย  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุดโดยสอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.6  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ,สอบช้างเผือก ทอ.  และนำไปใช้ในโรงเรียน

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.60 - 22 ต.ค.60

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  30 ก.ย.60

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        15,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     ม.4   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 61

                     ม.5 - ม.6   จำนวน 1  ห้อง  40 คน  เพื่อเตรียมความรู้ล่วงหน้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 62

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 10 ก.ย.60 ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

                      มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

---------------------------------------------------------------------

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.