ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คอร์ที่เปิดสอนใน CADETPRACHINนักเรียนนายร้อยคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดarticle

 

    คอร์สตุลา 61  

             เป็นการเรียนแบบเข้าค่าย เรียนทุกวัน โดยสอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.3 เพื่อปูพื้นฐานและ นำไปใช้ที่โรงเรียน  สำหรับชั้น ม.4 - ม.5  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร  และสอบช้างเผือก ในปี 2562

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.61 - 21 ต.ค.61

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  29  ก.ย.61  เวลา 09.00 - 12.00  น. เพื่อทำการสอบ

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        15,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                           ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                    ม.4 - ม.5  จำนวน 2  ห้อง  ห้องละ  40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 62                    

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 16 ก.ย.61   ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

                         มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

    การทดสอบก่อนเข้าเรียน  : วันรายงานตัวจะทำการสอบวัดผลนักเรียน 

                                       

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.