ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คนเก่งของเรารุ่นที่ 16 article

 

       นักเรียนที่สอบติดประจำปี 2556

                                                                           

                           ธงชัย   พุ่มพวง   สอบติด  ทบ.

                                                                            

                                                                   ทศพร    กำลังดี   สอบติด  ทร.

                                                                            

                                                                    ณัฐยศ     มานะสันติเลิศ    สอบติด  ทบ. , ทร.

                                                                           

                                                                กฤตภาส    เกตุวิทยา   สอบติด  ทร. ,  ทอ.  , ตร.

                                                                           

                                                                   ธาวิน   ลุนจักร   สอบติด  ตร.

                                                                            

                                                         ยุรนันท์     นุชแผน   สอบติด  ทบ. , ทร. , ทอ. , ตร .

                                                                            

                                                                   สิรธี   วงษ์รอด    สอบติด  ทบ.

                                                                             

                                                                    วรวิทย์     รื่นกลิ่น  สอบติด  ทบ.

                                                                             

                                                                 วิชัยชุมพล    ทศพันธ์   สอบติด  ทร.
คนเก่ง Cadet Prachin

คนเก่งของเรารุ่นที่18
คนเก่งของเรารุ่นที่15 article
คนเก่งของเรารุ่นที่ 14 article
คนเก่่งของเรารุ่นท่ี 13 article
โฉมหน้าคนเก่งประจำปี 2553 article
คนเก่ง Cadetprachin รุ่น 12 article
Cadet Prachin รุ่น 10 article
Cadet Prachin รุ่น 1 article
Cadet Prachin รุ่น 2 article
Cadet Prachin รุ่น 3 article
Cadet Prachin รุ่น 4 article
Cadet Prachin รุ่น 5 article
Cadet Prachin รุ่น 6 article
Cadet Prachin รุ่น 7 article
Cadet Prachin รุ่น 10Copyright © 2010 All Rights Reserved.