ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คนเก่งของเรารุ่นที่15 article

เหล่าทหารบก

               

     ๑. ทศพร   ศรีบริสุทธิ์    สอบติด   ทบ. , ทร. , ตร.

               ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ และครูฝึกทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีความรู้ในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ และระเบียบวินัย  จากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้อะไรมาก่อนเลย   โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยทางทหารที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน   ถ้าไม่มี  CADET  PRACHIN   ผมก็คงจะไม่สามารถสอบติดรอบสุดท้ายของ รร.เตรียมทหารได้                 ผมขอขอบพระคุณ CADET   PRACHIN  ครับ

 

        ๒. ปวริศ     ทรัพย์สาร

       ๓. รัชพงษ์    ลิ้มสกุล

       ๔. ณบงกช    วิลาศรี

---------------------------------------------------------------------------------------------

เหล่าทหารเรือ

          

        ๑. ปฐม    ไกรสร   สอบติด  ทร. , ตร.

         ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์  ที่คอย  อบรม  สั่งสอน  ชี้แนะ  และแนะนำ จนผมสามารถสอบติด  และขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือผมในเรื่องของการออกกำลังกาย  ขอบพระคุณมากครับ 

      ๒. ทักษิณ    รักบำรุงพงศ์  สอบติด  ทบ. , ทร.

          ผมมาเรียนกับ CADET   PRACHIN ตั้งแต่ ม.1 ซึ่งที่นี่ได้สอนให้ผมเป็นคนดีมีวินัย  ให้ความรู้กับผมมากมาย  อีกทั้งมีพี่เลี้ยงที่คอยควบคุมกำชับให้ผมและเพื่อนๆไม่ออกนอกลู่นอกทาง   ผมมาเปลี่ยนความคิดความรู้สึกอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็เพราะที่นี่     ผมขอขอบพระคุณ CADET   PRACHIN  ที่ทำให้ผมสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 56 ตามรุ่นพี่ๆของ CADET   PRACHIN  ครับ

 --------------------------------------------------------------------------------

เหล่าทหารอากาศ

         ๑. ปวริศ    เตชะชนะชัย  สอบติด  ทบ. , ทร. , ทอ. , ตร.

                     ผมขอขอบพระคุณทีมงาน CADET   PRACHIN ทุกท่าน  อาจารย์วันชัย  , พี่่เป้  , คณาจารย์ทุกท่านที่สอนวิชาการ   ฝ่ายปกครองทุกคนที่คอยช่วยอบรมสั่งสอนทั้งความรู้  ความเป็นระเบียบวินัย  จนทำให้ผมสามารถสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จครับ

---------------------------------------------------------------------------------

เหล่าตำรวจ

      

         ๑.  ณัฐภัทร    เลิศวิไล    สอบติด  ทบ. , ตร.

             ผมขอขอบคุณ  CADET   PRACHIN  ที่คอยอบรมความรู้ และระเบียบวินัยให้กับผม  จนสามารถสอบติดเป็น นักเรียนเตรียมทหารได้   ผมจะไม่ลืมพระคุณของโรงเรียนกวดวิชา  CADET   PRACHIN  แห่งนี้ครับ

---------------------------------------------------------------------------------
คนเก่ง Cadet Prachin

คนเก่งของเรารุ่นที่18
คนเก่งของเรารุ่นที่ 16 article
คนเก่งของเรารุ่นที่ 14 article
คนเก่่งของเรารุ่นท่ี 13 article
โฉมหน้าคนเก่งประจำปี 2553 article
คนเก่ง Cadetprachin รุ่น 12 article
Cadet Prachin รุ่น 10 article
Cadet Prachin รุ่น 1 article
Cadet Prachin รุ่น 2 article
Cadet Prachin รุ่น 3 article
Cadet Prachin รุ่น 4 article
Cadet Prachin รุ่น 5 article
Cadet Prachin รุ่น 6 article
Cadet Prachin รุ่น 7 article
Cadet Prachin รุ่น 10Copyright © 2010 All Rights Reserved.