ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
โฉมหน้าคนเก่งประจำปี 2553 article

นาย ณภัทร   ตรีรัตนนุกูล   สอบติด  ทบ. , ทร. , ตร.

  " ในปีที่แล้วผมไปเรียนกวดวิชาที่ กทม. ที่นั่นไม่เข้มงวดเรื่องวินัยเท่าไหร่จึงทำให้ผมสอบไม่ติด  พออยู่ ม. 4 ก็ไปถามเพื่อนว่าไปเรียนพิเศษที่ CADET ไหนดี  เพื่อนได้แนะนำมาที่ CADET  PRACHIN  ซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านผม  ผมจึงตัดสินใจมาเรียนที่นี้ในคอร์สมีนา 53 ซึ่งเป็นคอร์สแรกที่มาเรียนที่นี่   สำหรับที่นี่จะเข้มงวดเรื่องวินัยมาก  การเรียนก็เรียนหนัก  ซึ่งทำให้ผมสอบติดถึง 3 เหล่า คือ  ทบ. , ทร. , ตร. เป็นที่ภาคภูมิใจกับผมและครอบครัวมาก   ผมต้องขอขอบคุณ อาจารย์วันชัยและอาจารย์ทุกท่าน  พี่เลี้ยงฝ่ายปกครองทุกท่านและพี่ๆ นตท. ที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้  ขอขอบคุณครับ "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย พนมกร   ล้วนศรี     สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

       " ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนถึงชั้น ม. 4 และตอนนี้ผมไล่ตามฝันของผมสำเร็จ   ที่ผมวันนี้ได้ก็เพราะ  CADET   PRACHIN  ที่ได้ช่วยเหลือผมผมมาตลอด  คอยให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ  ให้กับผม      ผมจึงขอขอบคุณ   อ.วันชัย  , อาจารย์ทุกท่าน  ,พี่เป้และพี่เลี้ยงทุกคน , พี่ นตท.และลุงหรั่ง ที่ช่วยกันดูแลผมมาตลอดจนมีวันนี้     ผมคงไม่มีอะไรนอกจากอยากบอกว่า  " ขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลผม " "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย วีระวัฒน์    เกษรจันทร์  สอบติด 4 เหล่า  ทบ. , ทร. , ทอ.  และ ตร.

      " ผมต้องขอขอบคุณ  CADET PRACHIN  ที่ช่วยทำให้ผมประสบผลสำเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์วันชัย ที่ช่วยสั่งสอนให้มีความรู้ และอาจารย์ทุกท่านที่แนะแนววิธีในการทำข้อสอบ  พี่เป้ และพี่ๆนายสิบที่คอยกวดขันให้ผมมีวินัย  ที่ผมประสบผลสำเร็จในวันนี้ได้ก็เพราะ CADET  PRACHIN "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายพิเศษ  สาวงาม   สอบติด ทบ. 

   " ผมรู้สึกดีใจมากและภูมิใจที่ได้มากวดวิชาที่สถาบัน CADET  PRACHIN แห่งนี้  ที่มีอาจารย์สอนเข้าใจง่าย  มีวิธีในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆให้รวดเร็ว  มีระบบในการปกครองนักเรียนที่มาเรียนเหมือนกับในโรงเรียนเตรียมทหาร  ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี    ผมขอขอบคุณCADET  PRACHIN  ที่ทำให้ผมมีความรู้และสามารถสอบติดในวันนี้ได้    ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆทุกคนครับ"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายพฤฒิชัย    โสภี   สอบติด  ทบ. และ ทอ.

     " ผมต้องขอขอบคุณ CADET PRACHIN เป็นอย่างมาก  ที่ช่วยสอนผมทั้งภาควิชาการและพลศึกษาอีกทั้งยังช่วยอบรมสั่งสอนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นระบบ   ที่นี่มีคุณครูที่ใจดี มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดี  สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ CADET PRACHIN ที่ได้ให้สิ่งต่างๆมากมายกับผม  โดยเฉพาะอาจารย์วันชัย และพี่ ๆ ฝ่ายปกครองทุกคน "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายกฤตกร   หิรัญรัตน์  สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

      " ผมรู้สึกดีใจมากที่สอบติด เตรียมทหารและที่ผมสอบติดได้ก็เพราะว่า  ผมมาเรียนกวดวิชาที่สถาบัน CADET  PRACHIN  ซึ่งที่นี่มีอาจารย์หลายท่านที่สอนให้ผมเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ อาจารย์เก็งข้อสอบตรงมากและถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี  ทำให้สามารถทำข้อสอบได้ดี  อีกทั้งยังสอนให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง  พวกพี่ๆฝ่ายปกครองและพี่เลี้ยงใจดีมากคุมน้องๆด้วยการปกครองแบบ โรงเรียนเตรียมทหารและบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้กับน้องๆได้นำไปใช้  สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ CADET  PRACHIN ที่ทำให้ผมได้รับสิ่งดี และช่วยทำให้ฝันของผมเป็นจริง "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นาย เกียรติศักดิ์  เช่าวนพาณิช   สอบติด 4 เหล่า ทบ. , ทร. , ทอ. และ ตร.

   " ผมดีใจมากที่สอบติด  ต้องขอขอบคุณ CADET  PRACHIN และอาจารย์วันชัยที่ทำให้ผมมีวันนี้  ขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่ไดถ่ายทอดเนื้อหาจนทำให้ผมสอบได้ในครั้งนี้  และพี่ๆทุกคนที่คอยกระตุ้นผม "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

นาย ฮาซัน   คงชุ่ม   สอบติด 3 เหล่า  ทบ., ทอ. , และ ตร.

    " ผมสอบติดตอน ม.4  ซึ่งผมประสบความสำเร็จได้เพราะ CADET   PRACHIN ที่มีทั้งคณะอาจารย์ที่คอยให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่ มีพี่ชายที่คอยเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยและคอยกระตุ้นให้ผมไม่ท้อถอยคอยช่วยเหลือให้ผมมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น  ซึ่งบางครั้งดูเหมือนพี่จะคอยแกล้งสั่งลงโทษผม  แต่วันนี้ผมเข้าใจพี่แล้วที่พี่คอยแกล้งก็เพราะความหวังดีอยากให้น้องๆสอบผ่าน  ผมขอขอบคุณ  อาจารย์วันชัย , ลุงหรั่ง,คณะอาจารย์ทุกท่าน,พี่ฝ่ายปกครองทุกคน  ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จและทำให้ฝันของผมเป็นจริง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
คนเก่ง Cadet Prachin

คนเก่งของเรารุ่นที่18
คนเก่งของเรารุ่นที่ 16 article
คนเก่งของเรารุ่นที่15 article
คนเก่งของเรารุ่นที่ 14 article
คนเก่่งของเรารุ่นท่ี 13 article
คนเก่ง Cadetprachin รุ่น 12 article
Cadet Prachin รุ่น 10 article
Cadet Prachin รุ่น 1 article
Cadet Prachin รุ่น 2 article
Cadet Prachin รุ่น 3 article
Cadet Prachin รุ่น 4 article
Cadet Prachin รุ่น 5 article
Cadet Prachin รุ่น 6 article
Cadet Prachin รุ่น 7 article
Cadet Prachin รุ่น 10Copyright © 2010 All Rights Reserved.