ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด article

 

  คอร์สตุลา 60  

             เป็นการเรียนประเภทเข้าค่าย  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุดโดยสอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.6  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ,สอบช้างเผือก ทอ.  และนำไปใช้ในโรงเรียน

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.60 - 22 ต.ค.60

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  30 ก.ย.60

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        15,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     ม.4   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 61

                     ม.5 - ม.6   จำนวน 1  ห้อง  40 คน  เพื่อเตรียมความรู้ล่วงหน้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 62

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 10 ก.ย.60 ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

                      มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

---------------------------------------------------------------------

  คอร์สตุลา 60  

             เป็นการเรียนประเภทเข้าค่าย  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุดโดยสอนความรู้ระดับ ม.1 - ม.6  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ,สอบช้างเผือก ทอ.  และนำไปใช้ในโรงเรียน

   เรียน     ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.60 - 22 ต.ค.60

   รายงานตัว   วันเสาร์ที่  30 ก.ย.60

   วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) , ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา

   ค่าเรียน        15,000  บาท 

   จำนวนที่รับ  ม.1   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                ม.2   จำนวน 1    ห้อง 30 คน   เน้นวิชาสำคัญ เสริมด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                     ม.3   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   เพื่อสอบเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์ , ช่างฝีมือทหาร และช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     ม.4   จำนวน 1    ห้อง 40 คน   ติวเข้มในการสอบช้างเผือก ทอ. และนักเรียนเตรียมทหาร ปี 61

                     ม.5 - ม.6   จำนวน 1  ห้อง  40 คน  เพื่อเตรียมความรู้ล่วงหน้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 62

   ค่าจอง    3,000  บาท

   คุณสมบัติ   ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.5 ขึ้นไป

                                 จองภายใน 10 ก.ย.60 ได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

                      มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

---------------------------------------------------------------------
คอร์ที่เปิดสอนใน CADETPRACHIN
Copyright © 2010 All Rights Reserved.