ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
ระเบียบปฏิบัติประจำ

ตารางการปฏิบัติประจำวัน

เวลา
การปฏิบัติ
06.00
ตื่นนอน
06.15 - 07.00
ออกกำลังกาย
08.00
รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.20
คาบเรียนที่ 1
10.20 - 10.40
พักประจำชั่วโมง
10.40 - 12.00
คาบเรียนที่ 2
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.20
คาบเรียนที่ 3
14.20 - 14.40
พักประจำชั่วโมง
14.40 - 16.00
คาบเรียนที่ 4
16.00 - 17.00
ฝึกพลศึกษา / ฝึกลักษณะผู้นำ / พักผ่อน
17.30
รับประทานอาหารเย็น
18.00 - 19.20
คาบเรียนที่ 5
19.20 - 19.40
พักประจำชั่วโมง
19.40 - 21.00
เรียนคาบเรียนที่ 6
                  21.00 - 21.45                                                 พักผ่อน
             21.45 - 23.00                                            ทบทวนวิชาที่เรียน
23.30
 เข้านอน

หมายเหตุ

1. ทุกคนต้องดูหนังสือถึง 23.00 น.
2. ห้ามนอนก่อน 23.00 น.
3. 24.00 น.ทุกคนต้องนอนCopyright © 2010 All Rights Reserved.