ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คะแนนสอบชั้น ม.1 - ม.2

 

คะแนนสอบปิดคอร์สคอร์สเมษา 60 ม.1-2
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณิต(40) วิทย์(50) อังกฤษ(30) ไทย(20) สังคม(20) รวม(160)
1 กษิดิ์สิน มณีรัตน์ 25 29 10 6 10 80
2 สิทธา ผดุงญาณ 27 17 7 15 13 79
3 ภรภัทร สืบจากมี 34 19 8 6 9 76
4 กิตติชานนท์ มีแก้ว 19 20 10 10 15 74
5 อภิลักษณ์ อุดง 20 20 5 13 15 73
6 กิตติพันธุ์ ลันวงษา 28 12 7 13 11 71
7 อภิชัย ประกอบธรรม 24 16 6 8 12 66
8 ด.ญ.ฉัตรแก้ว ผลาหาร 26 13 7 11 9 66
9 อรรถกฤษณ์ จันทร์เมือง 25 14 6 9 11 65
10 พัทธดนย์ ปุญเรือง 29 17 6 4 8 64
11 คุณภัทร เพ็งอุดม 23 16 8 2 10 59
12 ศิวกร พัชนี 17 17 8 6 9 57
13 กฤตเมธฐ์ อุ่นเรือน 25 9 8 5 8 55
14 กฤตณัฐ ตั้งรักษาสัตย์            
15 จักริน มุงบัง            
16 ดนัยนันท์ พัดอินทร์            
17                
                 
คะแนนสอบปิดคอร์สคอร์สเมษา 60 ม.1-2
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณิต(220) วิทย์(220) อังกฤษ(150) ไทย(55) สังคม(55) รวม(700)
1 กษิดิ์สิน มณีรัตน์ 137.5 127.6 50 16.5 27.5 359.1
2 ภรภัทร สืบจากมี 187 83.6 40 16.5 24.75 351.85
3 สิทธา ผดุงญาณ 148.5 74.8 35 41.25 35.75 335.3
4 กิตติชานนท์ มีแก้ว 104.5 88 50 27.5 41.25 311.25
5 กิตติพันธุ์ ลันวงษา 154 52.8 35 35.75 30.25 307.8
6 อภิลักษณ์ อุดง 110 88 25 35.75 41.25 300
7 พัทธดนย์ ปุญเรือง 159.5 74.8 30 11 22 297.3
8 ด.ญ.ฉัตรแก้ว ผลาหาร 143 57.2 35 30.25 24.75 290.2
9 อภิชัย ประกอบธรรม 132 70.4 30 22 33 287.4
10 อรรถกฤษณ์ จันทร์เมือง 137.5 61.6 30 24.75 30.25 284.1
11 คุณภัทร เพ็งอุดม 126.5 70.4 40 5.5 27.5 269.9
12 ศิวกร พัชนี 93.5 74.8 40 16.5 34.75 259.55
13 กฤตเมธฐ์ อุ่นเรือน 137.5 39.6 40 13.75 22 252.85
14 กฤตณัฐ ตั้งรักษาสัตย์            
15 จักริน มุงบัง            
16 ดนัยนันท์ พัดอินทร์            
17                คะแนนทดสอบ

คะแนนสอบชั้น ม.4
คะแนนสอบชั้น ม.4 จำนวนข้อ
คะแนนสอบชั้น ม.3
คะแนนสอบชั้น ม.3 จำนวนข้อCopyright © 2010 All Rights Reserved.