ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
ตารางเกณฑ์สอบพลศึกษา article
ตารางความสมบูรณ์ของร่างกาย
ทหารบก
อายุ          ความขยายของอก เป็น ซม.เมื่อ ความสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก.
  หายใจเข้า หายใจออก    
14 75 72 150 38
15 75 72 156 42
16 76 73 160 45
17 77 74 161 47
ทหารเรือ
   
อายุ          ความขยายของอก เป็น ซม.เมื่อ ความสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก.
  หายใจเข้า หายใจออก    
14 75 72 155 40
15 75 72 157 42
16 76 73 159 44
17 77 74 161 46
ทหารอากาศ
   
อายุ          ความขยายของอก เป็น ซม.เมื่อ ความสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก.
  หายใจเข้า หายใจออก    
14 - 15 75 72 155 42
16 76 73 156 44
17 77 74 158 46
ตำรวจ
   
อายุ          ความขยายของอก เป็น ซม.เมื่อ ความสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก.
  หายใจเข้า หายใจออก    
14 - 15 75 72 157 45
16 76 73 158 46
17 77 74 159 47

 

 

                     ตารางการทดสอบพลศึกษา   4  เหล่า
เหล่า ดึงข้อราวเดียว วิ่งเก็บของ ลุกนั่ง วิ่งระยะทาง นั่ง (ยืน) ยืนกระโดด วิ่ง ว่ายน้ำ ยึดพื้น
      30  วินาที 50  เมตร งอตัว ไกล 1000 เมตร 50  เมตร  
ทบ  16 ครั้ง ได้ 9.5 วินาที 30 ครั้งได้ 7.0 วินาที 20  ซม.ได้ 209 ซม.ได้ 3.35 วินาที 35 วินาที ได้  
  100  คะแนน ได้ 100 100 คะแนน ได้ 100 100 คะแนน 100 คะแนน ได้ 100 100 คะแนน X
  8  ครั้ง ได้ 11วินาที 20 ครั้งได้ 8.0 วินาที 9  ซม. ได้ 199 ซม.ได้ 4.00 วินาที 55.5 วินาที  
  50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน 50  คะแนน  
          เกิน 80 วินาที  
          ว่ายไม่ถึง  
                ตกพละ  
ทร           /           /           /           /           /           /           /           / X
             
ทอ           /           /           /           /           /           /           /           / X
                   
ตร 20 ครั้ง 9.5 วินาที 25 ครั้ง 5.5 วินาที X 2.5 เมตร 3.18 นาที 40 วินาที 45 ครั้ง
  ได้เต็ม ได้เต็ม ได้เต็ม ได้เต็ม   ได้เต็ม ได้เต็ม ได้เต็ม ได้เต็ม
  7  ครั้ง 11  วินาที 19  ครั้ง 7  วินาที   2.25 เมตร 4.32  นาที 54  วินาที 27  ครั้ง
  ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง   ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง ได้ครึ่ง
        เกิน 5.22นาที เกิน 1.20 นาที  
        หรือไม่ถึง หรือไม่ถึง  
                ตกพละ   ตกพละ  
                ตารางเกณฑ์น้ำหนักเทียบส่วนสูงต้องไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ความสูง( ซม) นน.ไม่เกิน     ความสูง นน.ไม่เกิน   ความสูง นน.ไม่เกิน  
150 59 161 67 171 75
151 60 162 68 172 75
152 61 163 69 173 76
153 61 164 70 174 77
154 62 165 70 175 77
155 63 165 70 176 78
156 64 166 71 177 79
157 64 167 72 178 79
158 65 168 73 179 80
159 66 169 73 180 80
160 67 170 74
ประชาสัมพันธ์

อ่านด่วน article
cadetprachinCopyright © 2010 All Rights Reserved.